Общи условия

1) Предлаганите апартаменти се управляват от търговско дружество „Би Ем Ти
Консулт“ ООД, наричан по-долу ДОСТАВЧИК.

2) Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между ДОСТАВЧИКА от
една страна и лицата (ПОТРЕБИТЕЛИТЕ), ползващи сайта и услугите на „Би ЕМ Ти
Консулт“ ООД, предлагани чрез него, намиращи се на интернет адрес
https://sozopoldreams-bmt.com от друга страна.

3) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да са юридически или физически лица. Последните слева
да са дееспособни граждани, навършили 18 години.

4) ДОСТАВЧИКЪТ предлага апартаменти за настаняване, намиращите се в комплекс
„Созополдриймс“. На страниците на сайта се съдържа подробна информация за
предлаганите апартаменти, както и техните цени.

5) Сключване на договор от разстояние е налице с получаване на потвърждение от
ДОСТАВЧИКА по направена конкретна резервация.

6) Настаняване – след 14 часа
Освобождаване – до 11 часа

7) Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ, ползващи сайта и
направили резервация. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съглсява, изцяло приема и се задължава
да спазва ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

8) Сайтът https://sozopoldreams-bmt.com може да се разглежда от посетители
свободно без регистрация.

9) Резервация на свободи апартаменти за конкретни дати може да направите по един
от следните начини“
1. По телефона
2. Чрез платформи за резервации
3. На място

10) Със сключването на договора за ПОТРЕБИТЕЛЯ възникват следните задължения:
1. Да заплати 50% депозит до 5 дена от датата на запазване на резервазията,
или пълния размер на резервацията
2. Да предоставя вярна и точна информация, необходима за резервация и
настаняване в комплекса
3. Да се съобразява с мерките за безопасност и сигурност.
4. Да не смущава или препятства по какъвто и да е начин престоя на
останалите гости в комплекс „Созопол Дриймс“.

11) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за каквито и да е вреди, понесени от
ПОТРЕБИТЕЛЯ, в резултат на кражба, грабеж, дейсвия и/или бездействия на трети
лица, извършени по време на престоя в комплекса, освен ако не се установи по
съответния ред вина на ДОСТАВЧИКА.

12) Договорът, сключен по реда на настоящите ОУ се прекратява с изтичане времето
на престой, съобразно направената резервация.

13) По всички неуредени въпроси в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се прилага
действащото българско законодателство.

Разстояние от комплекса до:

Старият град - 700 m.
Автогара - 500 m.

РАЗСТОЯНИЕ ОТ КОМПЛЕКСА ДО:

Плаж - 50 m.
Летище Бургас - 45 km.

РАЗСТОЯНИЕ ОТ КОМПЛЕКСА ДО:

Замъка в Равадиново - 5 km.
Аква парк Равадиново - 5 km.

Tрансфер от и до летище Бургас

По желание, организираме и трансфер от и до летище Бургас.

Резервации на телефони:

0888854456-Елиза Георгиева

0882059525-Валери Георгиев

Контакти:

Телефон

088 8854 456

Email

bmtsozopoldreams@gmail.com

Адрес

ул. Ропотамо 36, 8130 Созопол,
България